BTB חרבות ברזל

לבדיקת זכאות מיידית

BTB חרבות ברזל

BTB חרבות ברזל הוא מסלול השקעה חדש של פלטפורמת ההשקעות החברתיות BTB Israel. המסלול מאפשר לציבור הרחב להשקיע בהלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים.

המסלול של BTB חרבות ברזל מציע ריבית שנתית ברוטו של 6%, מיסוי ליחידים בגובה 15% בלבד, ונקודת יציאה לאחר 12 חודשים.

כל ההלוואות במסלול של BTB חרבות ברזל הן מהקרן בערבות המדינה, המעניקה ערבות של עד 85% על כל הלוואה. קרן זו נועדה להבטיח את החזרי ההלוואות ליזמים, גם במקרה של כישלון עסקי.

המסלול מיועד למשקיעים המתעניינים בהשקעה בטוחה ויציבה עם תשואה נאה. הוא יכול להיות אלטרנטיבה טובה למשקיעים בשוק ההון, אשר מחפשים השקעה עם סיכון נמוך יחסית.

עם זאת, חשוב לזכור כי כל השקעה במסלול BTB חרבות ברזל כרוכה בסיכון מסוים, גם השקעה בהלוואות בערבות המדינה. המשקיעים צריכים להבין את הסיכונים הכרוכים בהשקעה זו לפני ביצוע ההשקעה.

הלוואה בערבות המדינה

הלוואה בערבות מדינה היא הלוואה הניתנת לעסקים קטנים ובינוניים על ידי גורם פיננסי, כגון בנק או חברת אשראי, תוך ערבות של המדינה לחלק מההלוואה. ערבות המדינה נועדה להבטיח את החזרי ההלוואה לגורם הפיננסי, גם במקרה של כישלון עסקי של הלווה.

הלוואות בערבות מדינה של בי טי בי חרבות ברזל מציעות מספר יתרונות לעסקים קטנים ובינוניים, כגון:

 • גישה לאשראי זמין ובעלויות נמוכות יותר
 • שיפור של המוניטין של העסק
 • סיכוי גבוה יותר לקבלת הלוואה

ישנם מספר מסלולים שונים של הלוואות בערבות מדינה, המיועדים לעסקים בעלי מאפיינים שונים. לדוגמה, ישנם מסלולים המיועדים לעסקים חדשים, עסקים בעלי מחזור מכירות נמוך או גבוה, ועסקים בתחומים מסוימים, כגון חקלאות או תעשייה.

תנאי ההלוואות בערבות מדינה של בי טי בי חרבות ברזל משתנים בהתאם למסלול ההלוואה, אך בדרך כלל כוללים את הגורמים הבאים:

 • סכום ההלוואה
 • ריבית ההלוואה
 • תקופת ההלוואה
 • ביטחונות

על מנת לקבל הלוואה בערבות מדינה, על העסק לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 • העסק חייב להיות מאוגד בישראל
 • העסק חייב להיות בעל מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ש"ח
 • העסק חייב להיות בעל תוכנית עסקית מפורטת

הבקשה להלוואה בערבות מדינה מוגשת לגורם הפיננסי המציע את ההלוואה. לאחר בדיקת הבקשה, גורם הפיננסי יחליט האם לאשר את ההלוואה. במקרה של אישור, המדינה תעמיד ערבות להלוואה, וגורם הפיננסי יעביר את ההלוואה לעסק.

הלוואות בערבות מדינה יכולות להיות כלי יעיל עבור עסקים קטנים ובינוניים להתפתח ולהצליח. עם זאת, חשוב להבין את תנאי ההלוואה והסיכונים הכרוכים בה לפני ביצוע ההלוואה.

הלוואות בערבות מדינה ללא ריבית

הלוואות בערבות מדינה ללא ריבית נכון לכתיבת שורות נמצאו כאלו, אך יחד עם זאת אנחנו מציעים לכם לקבל אצלנו הלוואות חוץ בנקאיות עם ריבית הוגנת במיוחד.

נכון לנובמבר 2023, אין הלוואות בערבות מדינה ללא ריבית. כל ההלוואות בערבות מדינה נושאות ריבית, אשר משתנה בהתאם למסלול ההלוואה.

עם זאת, ישנם מסלולים מסוימים של הלוואות בערבות מדינה, בהם שיעור הריבית נמוך יחסית. לדוגמה, מסלול ההלוואות לעסקים חדשים מציע ריבית שנתית של עד 5%.

בנוסף, ישנם מסלולים של הלוואות בערבות מדינה, בהם ניתן לקבל הלוואה ללא ריבית לתקופה מסוימת, כגון תקופת גרייס. לדוגמה, במסלול ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה, ניתן לקבל הלוואה ללא ריבית לתקופה של עד 6 חודשים.

כמו כן, ישנם מסלולים של הלוואות בערבות מדינה, בהם ניתן לקבל הלוואה בתנאים מועדפים, כגון ריבית נמוכה יותר או ביטחונות מופחתים. לדוגמה, מסלול ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בפריפריה מציע ריבית שנתית של עד 4%.

השקעה בקרן בערבות המדינה

השקעה בקרן בערבות מדינה היא השקעה בהלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, אשר ניתנות על ידי גורם פיננסי, כגון בנק או חברת אשראי, תוך ערבות של המדינה לחלק מההלוואה. ערבות המדינה נועדה להבטיח את החזרי ההלוואה לגורם הפיננסי, גם במקרה של כישלון עסקי של הלווה.

השקעה בקרן בערבות מדינה יכולה להיות השקעה בטוחה ויציבה עם תשואה נאה. עם זאת, חשוב לזכור כי כל השקעה כרוכה בסיכון מסוים, גם השקעה בהלוואות בערבות המדינה. המשקיעים צריכים להבין את הסיכונים הכרוכים בהשקעה זו לפני ביצוע ההשקעה.

להלן יתרונות וחסרונות של השקעה בקרן בערבות מדינה:

יתרונות

 • סיכון נמוך – ערבות המדינה מורידה את הסיכון הכרוך בהשקעה בהלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.
 • תשואה נאה – השקעה בהלוואות בערבות מדינה יכולה להניב תשואה נאה למשקיעים.
 • גיוון – השקעה בקרן בערבות מדינה יכולה לסייע למשקיעים לגיוון תיק ההשקעות שלהם.

חסרונות

 • תשואה נמוכה – התשואה על השקעה בהלוואות בערבות מדינה עשויה להיות נמוכה יותר מתשואה על השקעות אחרות, כגון השקעה במניות או באג"ח.
 • סיכון ממשלתי – קיים סיכון ממשלתי קלוש, לפיו המדינה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לערבות ההלוואות.

התנאים להשקעה בקרן בערבות מדינה משתנים בהתאם לקרן ולמסלול ההשקעה. עם זאת, בדרך כלל, המשקיעים צריכים לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 • השקעה מינימאלית – השקעה מינימאלית בקרן בערבות מדינה היא בדרך כלל 10,000 ש"ח.
 • תקופת השקעה – תקופת ההשקעה בקרן בערבות מדינה היא בדרך כלל 3-5 שנים.
 • מיסוי – תשואה על השקעה בקרן בערבות מדינה חייבת במס רווחי הון.

הדרך להשקיע בקרן בערבות מדינה היא לפנות לקרן ולבקש מידע על מסלול ההשקעה המתאים. לאחר מכן, יש למלא את טופס ההשקעה ולשלם את ההשקעה המינימאלית.

להלן מספר דוגמאות לקרנות בערבות מדינה בישראל:

 • קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה – קרן זו מנוהלת על ידי משרד האוצר ומעניקה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ש"ח.
 • קרן BTB חרבות ברזל – קרן זו מנוהלת על ידי פלטפורמת ההשקעות החברתיות BTB Israel ומעניקה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.
 • קרן חממת העסקים של קבוצת דלק – קרן זו מנוהלת על ידי קבוצת דלק ומעניקה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בתחומי האנרגיה והתשתיות.

מה זה הלוואה בערבות המדינה

הלוואה בערבות מדינה היא הלוואה הניתנת לעסקים קטנים ובינוניים על ידי גורם פיננסי, כגון בנק או חברת אשראי, תוך ערבות של המדינה לחלק מההלוואה. ערבות המדינה נועדה להבטיח את החזרי ההלוואה לגורם הפיננסי, גם במקרה של כישלון עסקי של הלווה.

הלוואות בערבות מדינה מציעות מספר יתרונות לעסקים קטנים ובינוניים, כגון:

 • גישה לאשראי זמין ובעלויות נמוכות יותר – ערבות המדינה מקטינה את הסיכון הכרוך בהלוואת כספים לעסקים קטנים ובינוניים, ולכן גורמים פיננסיים נוטים להציע להם הלוואות בתנאים טובים יותר.
 • שיפור של המוניטין של העסק – קבלת הלוואה בערבות מדינה יכולה לשפר את המוניטין של העסק ולסייע לו לגייס הון מגורמים פיננסיים אחרים.
 • סיכוי גבוה יותר לקבלת הלוואה – ערבות המדינה מקלה על עסקים קטנים ובינוניים לעמוד בתנאי הסף לקבלת הלוואה, ולכן הם נוטים לקבל הלוואה בערבות מדינה ביתר קלות.

ישנם מספר מסלולים שונים של הלוואות בערבות מדינה, המיועדים לעסקים בעלי מאפיינים שונים. לדוגמה, ישנם מסלולים המיועדים לעסקים חדשים, עסקים בעלי מחזור מכירות נמוך או גבוה, ועסקים בתחומים מסוימים, כגון חקלאות או תעשייה.

תנאי ההלוואות בערבות מדינה משתנים בהתאם למסלול ההלוואה, אך בדרך כלל כוללים את הגורמים הבאים:

 • סכום ההלוואה – סכום ההלוואה נקבע בהתאם לצורכי העסק וליכולת ההחזר שלו.
 • ריבית ההלוואה – ריבית ההלוואה משתנה בהתאם למסלול ההלוואה והסיכון הכרוך בה.
 • תקופת ההלוואה – תקופת ההלוואה משתנה בהתאם למסלול ההלוואה והצרכים של העסק.
 • ביטחונות – העסק עשוי להידרש להעמיד ביטחונות להלוואה, כגון נכסים או ערבויות אישיות.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך

הלוואות למוגבל בבנק

הלוואות למוגבל בבנק

הלוואות למוגבל בבנק : קרן הצלה או בור ללא תחתית? מציאות כלכלית קשה עלולה להוביל רבים מאיתנו למצב של הגבלת חשבון בבנק. מצב זה, בו

קרא עוד »
הלוואה בהוראת קבע

הלוואה בהוראת קבע

הלוואה בהוראת קבע היא סוג של הלוואה חוץ בנקאית, המורחבת בדרך כלל למקבלי ההטבות. מדובר בהעברה אוטומטית מתואמת מראש של כספים מחשבון המלווה לחשבון הלווה,

קרא עוד »
הלוואה מיידית במזומן

הלוואה מיידית במזומן

הסקירה בוחנת את הרעיון של הלוואה מיידית במזומן, פתרון פיננסי המבטיח גישה מיידית למזומן. הוא דן בהיבטים שונים, כולל היתרונות שלו, מלכודות פוטנציאליות, תהליך הבקשה

קרא עוד »
גמ"ח הלוואות

גמ"ח הלוואות

גמ"ח הלוואות הוא מוסד פיננסי חוץ-בנקאי יהודי-מסורתי שייעודו מתן הלוואות ללא ריבית לנצרכים. הגמ"ח הוא מוסד מסורתי ותיק שהתקיים בסמוך לקהילות יהודיות רבות, וממשיך להתקיים

קרא עוד »
הלוואה בכרטיסי אשראי

הלוואה בכרטיסי אשראי

החיים יקרים. משכורות לא עומדות בקצב. חשבונות, הוצאות, חלומות – הכל דורש כסף. לא תמיד יש לנו את כל הסכום שאנחנו צריכים, ופה נכנסת לתמונה

קרא עוד »
אשמורת

אשמורת

אשמורת הוא מועדון הטבות ייחודי המיועד לחברי הסתדרות המורים בישראל. המועדון, המונה למעלה מ-170,000 חברים, מציע מגוון רחב של הטבות בתחומים רבים, ביניהם: יתרונות בולטים

קרא עוד »
זמינים 24/7